Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hadi szablyát kapott a hódmezővásárhelyi katona

Afganisztáni helytállásáért hadi szablyát adományozott dr. Lázár János,
Hódmezővásárhely polgármestere és az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti
Bizottságának elnöke dr. Böröndi Gábor dandártábornokkal, a Magyar Honvédség 5.
Bocskai István Lövészdandár parancsnokával közösen Antal János
főtörzsőrmesternek.

Az elismerést március 17-én a Tartományi Újjáépítési Csoport 7. váltásának
visszafogadó ünnepségét követő állófogadáson adták át Hódmezővásárhelyen.

Antal János főtörzsőrmester 1978.09.05-én született Szombathelyen. Általános
iskolai tanulmányait Rábahídvégen, középiskolai tanulmányait Szabadszálláson, a
Honvéd Szakközépiskolában folytatta. 1998. július 25-én avatták hivatásos
őrmesterré. Tanulmányi befejezése után 1998-től 2004-ig Szombathelyen, majd
2004-től 2007-ig Kecskeméten látott el különböző beosztásokat. A haderő
átalakítással 2007-ben került Hódmezővásárhelyre, ahol az 5/3 Bercsényi Miklós
Lövészzászlóalj 2. lövészszázad 1. lövészszakasz 1. lövész rajparancsnoki
beosztását látja el. 2007-ben költözött Hódmezővásárhelyre, saját tulajdonú
lakásba. Szeret Vásárhelyen élni, eddigi állomáshelyei közül ez a város áll
legközelebb a szívéhez.

2009. elején jelentkezett a MH PRT 7. váltásába, ahol a felkészítés
kezdetétől fogva kimagasló teljesítményt mutatott. Ez volt az első
külszolgálata. A misszió alatt az Őr és Biztosító Század 1. Őr és Biztosító
szakasz 2. rajparancsnoki beosztását látta el. Munkáját mindvégig magas
színvonalon végezte, beosztottairól megfelelően gondoskodott, a többiek előtt jó
példával járt el.

Megszakítás