Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

„Hálózat a közösségért” – a szociálisan hátrányos helyzetű áramfogyasztók támogatása

Magyar
Máltai Szeretetszolgálat a DÉMÁSZ Zrt-vel megkötött szerződése alapján
pályázatot hirdet Békés és Csongrád
megyékben lakó, szociálisan hátrányos helyzetű személyek/családok számára,
az áramszolgáltató felé történő adósságuk törlesztésének, valamint a fogyasztói
státusuk visszanyerésének érdekében.

A
pályázatot a www.maltai.hu internetes oldalon található pályázati
űrlap elektronikus kitöltésével kell elkészíteni. Az űrlap kitöltését, és
sikeres elküldését követően a program létrehoz egy adatlapot, amely tartalmazza
a pályázó adatait és a nyilatkozatokat. Ezt az adatlapot a pályázó aláírásával
ellátva tértivevénnyel, ajánlva postai úton, a következő címre juttassák el:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

BP. 1300, pf. 124

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az adatlap postai úton
történő elküldése a pályázat érvényességnek feltétele.

Egy pályázó által pályázható
összeg: minimum 20. 000 Ft,
maximum 150. 000 Ft.

A pályázat benyújtási
határideje: 2009.
október 31.

Pályázatot
nyújthatnak be azok a magyar állampolgárságú lakossági fogyasztók, akik a
DÉMÁSZ szolgáltatási területén Békés és
Csongrád megye területén laknak és
az alábbi feltételek egyikének megfelelnek:

1. a szolgáltatásból 2009.04.16-át megelőzően kikapcsolt fogyasztók,
akiknek háztartásában az egy főre eső átlagos havi nettó jövedelem 2008-ban nem
haladta meg az 57.000,- Ft-ot (ez a 2009. március 31. napján érvényes öregségi
nyugdíjminum kétszerese),

2/a. azok a fogyasztók, akik 2009. 04. 16-ig jelentős tartozásuk miatt okot adtak a
szolgáltatás kikapcsolására – de a kikapcsolás 2009. 04.16-ig nem
történt meg – amennyiben háztartásukban az egy főre eső átlagos
havi nettó jövedelem 2008-ban nem haladta meg az 57.000,- Ft-ot (ez a
2009. március 31. napján érvényes öregségi nyugdíjminimum kétszerese.).

2/b. Ebbe a kategóriába tartoznak azok, akik a szolgáltatást még igénybe veszik és hátralékkal
rendelkező „védendő” fogyasztók.

3. A szolgáltatásért rendszeresen fizető, de alátámaszthatóan súlyos szociális helyzetbe került védendő fogyasztónak minősíthető fogyasztók, akik kiegészítő támogatást igényelnek
életvitelük megkönnyítése érdekében.

A pályázat további feltételeiről
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján, valamint Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Népjóléti Csoportjánál tájékozódhatnak.

Megszakítás