Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hatezer éves síredények a Tornyaiban

Több mint hatezer éves rézkori
síredényeket restaurálnak a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban. A
misztikus leletek a 47-es főút régészeti feltárásakor kerültek elő.

A síredényeket a halott mellé azért
helyezték, hogy az elhunytat elkísérje az evilág és túlvilág közötti úton. A
„halottkísérő” edényekbe élelmiszert is helyeztek, hogy a bolyongó lélek számára
legyen táplálék.

A 47-es fűút szélesítésének nyomvonalába eső
feltárás során 4 ezer 500 négyzetméteres felületen 53 rézkori és újkori
objektumot találtak a Tornyai-múzeum régészei. A feltárt leletanyag restaurálása
a befejezéséhez közeledik. A rendkívül rossz állapotú – a fagyökerek bolygatása
miatt is sérült, apró darabokra tört – edények restaurálása igen nehéz feladatot
rótt a közgyűjtemény restaurátoraira.

Megszakítás