Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hatósági igazolás 3,5 t feletti gépjárművek tárolásához

Tájékoztatás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek tárolásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Gál Judit(62) 530-181gal.judit@hodmezovasarhely.hu
Tóth Endre István(62) 530-181tendre.istvan@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 19.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
01. Tájékoztató – 3.5 tonna
02. Hozzájáruló nyilatkozat
03. Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
 04. ELÜGY felhasználói útmutató 
 05. ELÜGY űrlapkitöltéshez segítség 
 06. Dokumentum hitelesítés 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

A 3,5 t feletti gépjárművek tárolási helyének igazolására hatósági bizonyítvány kerül kiadásra. A hatósági bizonyítvány kérelmet a tárolási hely szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a (5) bek. alapján:


(5) A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból
a) 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal általa vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmaz,
b) legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja,
feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.
(6) Az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti telephely alatt a legfeljebb 10 járművet üzemeltető üzemben tartó által a külön jogszabályban megnevezett tárolóhely is értendő.
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerin tehát: 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhely, telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek számára ténylegesen tárolási helyül szolgál. Azt a tényt, hogy az ingatlan alkalmas a járművek tárolására a települési önkormányzat jegyzője igazolja.
A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rend. 13. § (2) bek. alapján a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható.
A fenti rendelkezés 2012. január 1-je után indított a járművek forgalomba helyezésére, illetve a már nyilvántartásba vett járművekkel kapcsolatos változás bejegyzésére irányuló eljárások során kötelezően alkalmazandó, azaz a jegyzői igazolás nélkül az eljárás nem folytatható le, a járműnyilvántartásba a bejegyzés nem tehető meg.
A jegyzői igazolás „Hatósági bizonyítvány” formájában kerül kiadásra, az eljárás illetékköteles az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29 §. (1) bek. alapján. Az illetékfizetési kötelezettséget utalással kell teljesíteni gazdálkodó szervezeteknek.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bek. és a 95 § (1) alapján az ügy tárgyát képező ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző állítja ki az igazolást a benyújtástól számított 8 napon belül, sommás eljárás keretében.

Szükséges okiratok:

• Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
• Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
• Közös tulajdonban álló telek esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
• aláírási címpéldány (cég esetén);
• Forgalmi engedély vagy járműkísérő lap;
• UTALÁSRÓL BIZONYLAT

Vonatkozó jogszabályok:

• 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
• 2016. évi CL. törvényaz általános közigazgatási rendtartásról
• 1990. évi XCIII. tv. az illetékek
• 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

Eljáró hatóság

Az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző jár el.

Az ügyet intéző csoport:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport
Fsz. 24.
Telefon: 62/530-151
Email: kereskedelem@hodmezovasarhely.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 08.00-17.00 Kedd, Csütörtök: 08.00-16.00, Szerda, Péntek: 08.00-12.00

A kérelem benyújtható:

Csak elektronikusan: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az elektronikus ügyintézés lehetőségét az ELÜGY (OHP) szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Ügyintézés határideje:

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 8 nap.

Egyéb fontos tudnivalók:

A tárolás helye szerinti jegyző kérelemre hatósági bizonyítványt állíthat ki arról, hogy a 3,5 tonna
össztömeget meghaladó tehergépjárművét az üzembentartó nem közterületen tárolja.

Megszakítás