Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hatvan éves a Csúcsi Református Egyházközség

Idén ünnepli alapításának 60. évfordulóját a Csúcsi Egyházközség. A jeles
alkalmat vasárnap ünnepelték meg a hívek.

A Csúcsi Egyházközség hatvanadik évfordulóját többnapos rendezvénysorozattal
ünnepelték meg. A hét elején tartották az úgynevezett „Csendesnapokat”, amikor minden
alkalommal más és más vendégként érkező lelkész hirdetett igét a Jókai utcai
imaházban. A vasárnapi rendezvény  kiemelt vendége dr. Lázár János
polgármester volt, aki ünnepi beszédében elmondta: azért is tartotta fontosnak,
hogy részt vegyen az eseményen, mert csúcsi polgárként születésétől fogva
kötődik ehhez a gyülekezethez. A politikus hangsúlyozta: ez a nap kiemelt
fontosságú a város életében, hiszen 1949-ben, a tomboló kommunizmus közepette
alakult meg a gyülekezet, amely azóta is meghatározó szereppel bír a városban.

– Az egyházat ért támadások ellenére, a teljes reménytelenségben szervezték
meg Vásárhely azóta is töretlen református hitéletét. Nem érdekelte az akkori
lelkipásztorokat más, csak az, hogy Isten szavát megtartsák. „A balsorsot nem
siratni, hanem legyőzni kell” – idézett Cicerotól a város vezetője, majd hozzátette:
a Csúcsi Református Gyülekezet le tudta győzni a balsorsot.

Az ünnepségen Kádár Ferenc sátoraljaújhelyi lelkész hirdetett igét, majd a
Fandante vegyeskar adott műsort.

Megszakítás