Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

HEFOP 2 – „A HOLNAPÉRT” projekt

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város a Dél−Alföldi régió szélesen
elterülő, kiterjedt tanyavilággal rendelkező települése. A város
vezetése komoly lépéseket tesz a lakosság szociális ellátórendszerének
erősítésére, a helyi foglalkoztatás szélesítésére. Fontos a
szükségletek felmérése, a stratégiai tervezés, ellátásszervezés és e
folyamatokat befolyásoló társadalmi változások elemzése. Alapvető
szempont az egyéni és társadalmi szolidaritás.

A
város országosan egyedülálló tanyavilággal rendelkezik. Közel 2500
tanyaszám és 4200 fő lakos jellemzi. A külterületeken sok az egyedül
élő, a létminimum alatt tengődő sokgyermekes család, akik a városból
kiköltöztek a tanyára a lakásfenntartás magas költségei miatt.
Megélhetésük nagyrészt segélyekből, a gyermekek után kapott családi
pótlékból és alkalmi munkából biztosított. Idővel a tanya romossá
válik, a föld pedig műveletlenné. A munkaerőpiacra való bekerülése
ezeknek z embereknek bizonytalan. A városban valamely fogyatékossággal
élők száma – figyelembe véve az intézményi és civil szervezeti adatokat
– megközelítőleg 570 fő. Az Önkormányzat fenntartásában működik a több mint 200 főt foglalkoztató HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató.

Mindezekből
kitűnik, hogy van mit tennünk épp úgy az ellátás szervezés, mint a
foglalkoztatás és a munkaerőpiaci (re)integráció területén. Ezeknek a
családoknak, embereknek segítségre van szükségük és ezt a segítséget a
rendszer szakemberei képesek első lépésben megtenni. Ahhoz azonban,
hogy a segítség hiteles és gyakorlatias „karnyújtás” legyen a
dolgozóknak is szükséges az ismereteik bővítése, alapvető
foglalkoztatáspolitikai, munkaerőpiaci tudásanyag elsajátítása.
Mindemellett ahhoz, hogy teljes figyelmükkel, sok-sok lemondással és
áldozattal segítsék a rászoruló embereket, önmagukkal szemben is
tisztában kell lenniük, önismeretük hiányában a segítő munka csak
teherré válik és nem a várt eredményt hozza, hanem kiégést,
sikertelenséget.

Az
Önkormányzat szakemberei e szükségletekre alapozva folyamatosan
figyelemmel kísérték a pályázati lehetőségeket és írták meg e projekt
tervét 2004-ben a HEFOP 2.2.1. „A társadalmi befogadás elősegítése aszociális területen dolgozó szakemberek képzésével” intézkedés területén.

Projektcél: Probléma-orientáltan képzett szakemberek a foglalkoztatás és
munkaerőpiac területén, a szakembereket veszélyeztető mentális
betegségek könnyebb feldolgozása, stabil intézményi együttműködés
kialakítása, a hátrányos helyzetű csoportok képessé tétele a
munkaerőpiaci integrációra. Fontos, hogy a szakemberek kiemelten
kezeljék a nők, a fogyatékkal élők és a romák élethelyzetét,
segíthessék a társadalmi integráció törekvéseket, erősítsék a
társadalmi befogadottságukat. Környezettudatos magatartásukkal
példaként álljanak a szociális rendszerben.

Projekttartalom: A képzések összeállításánál az előbb sorolt célok elérése volt a fontos. A dolgozók részt vettek ECDL számítógépes tanfolyamon, ahol 40 fő tett sikeres vizsgát. Látássérültek részére kifejlesztett szoftver kezelésének ismereteit is megtanulták, szintén 40 fő végzett e képzésen. Az
emberekkel foglalkozó szakmák magukban hordozzák a kiégés veszélyét,
azt az állapotot, amikor az egyébként motivált, érzelem gazdag
személyiség telítődik azokkal a problémákkal, amelyek nap mint nap
jelentkeznek tevékenységében. A program részletesen elemzi és
tudatosítja a kiégés tüneteit, másrészt megismerteti azokat a
lehetséges kezelési módokat, amelyekkel kezelhetőek a személyiség
szakmai értelemben vett kiüresedéseinek problémái. Burn out tréningen 47 fő vett részt. A Viselkedéstanra épülő konfliktuskezelő tréning célja a résztvevők konfliktushelyzetekben való viselkedésének
fejlesztése, hatékonyabbá tétele. E képzésen 40 fő vett részt
sikeresen. Szupervízió: A szakmai személyiségfejlesztő
foglalkozás célja a szakmai interakciókból eredő speciális problémák
mély megértésen alapuló önreflektív feldolgozása. A csoporttagok
segítséget kapnak az intézmény-munkatárs-kliens viszonyrendszer
különböző aspektusából fakadó problémák tisztázásához. 50 fő vett részt
e képzéseken. Munkaerőpiaci és vállakozásfejlesztési ismeretek tréningek
tartalma az önismeret, a team munka, tárgyalási technikák,
önérvényesítés. A vállalkozás mint fogalom, annak folyamata, a
vállalkozó személyisége, marketing-menedzsment politika. A szakemberek
betekintést nyerhettek az álláskeresési technikák világába, a
munkerőpiac működésének fortélyaiba és az Európai Unió működésébe . 20
fő végzett a tanfolyamon. Normalizációs és integrációs törekvések az értelmi fogyatékos emberek ellátásában képzés hozzájárult a velük való bánásmód normalizálásához, a
fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációjának elősegítéséhez,
hátrányaik csökkentéséhez. 20 fő végzett a képzésen. Interkultúrális szempontok a szociális esetmunkában tréning aktuális kulturális, társadalmi és szociális munka módszertani
ismereteket nyújt a roma kisebbséghez tartozó kliens – többségi segítő
közötti eredményes kapcsolathoz. Emellett a az interkulturális közegben
dolgozó szakemberek szemléletének formálódását célozza. 40 fő tett
sikeres vizsgát.

A képzések mellett a projekt részeként kialakításra került egy Szociális Oktatási Központ, ahol multimédiás eszközök segítik az előadók munkáját.

A képzések eredményeként a dolgozók sokkal magabiztosabban állnak a kliensek mellett, ismereteik
birtokában segítséget tudnak nyújtani önéletrajz, pályázat írásában,
több esetben állásinterjúra egyéni felkészítéseket végeznek a tanult
kommunikációs szabályok felhasználásával. Hatékony team munka és
probléma feltáró esetmegbeszélések jellemzik a szakmai munkát. A
kliens-szakember közötti kapcsolat interaktívabb, az Internet adta
lehetőségek közelebb kerültek és használják is ezeket.

A szakemberek elvárásai és a képzéseken, tréningeken kapott ismeretek a kiosztott elégedettségi
kérdőívek alapján fedték egymást. Szívesen vennék a Burn out és
konfliktuskezelő tréningek (negyedévenkénti) rendszeressé tételét, s
mindemellett több pályázatírási technikák képzést is szívesen
hallgatnának a jövőben.

A folytatás irányát mindenekelőtt a 2006 szeptemberében lezajló hatástanulmány vizsgálat fogja majd eldönteni.

Hódmezővásárhely, 2006. július 14.

Vörösné Nádor Angéla

projektmenedzser

Megszakítás