Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Helyi értéktár bizottság

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet kimondja, hogy a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében az egyes szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni. A Települési Értéktár Bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba.

Az értéktár bizottság munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket; félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában, a rendelet által meghatározott formanyomtatvány kitöltésével.ATelepülésiÉrtéktár Bizottság a hozzá beérkezett javaslatot megvizsgálja, és a megyei, tájegységi vagy települési értéktárak valamelyikébe való felvételéről az értéktár bizottság a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti. Egyúttal a települési és tájegységi értéktáraknak a megyei értéktárba való megküldésekor az értéktár létrehozója javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba. A megyei értéktárban nyilvántartott értékek hasonló eljárás után bekerülhetnek a Nemzeti Értéktárba, amelynek nyilvántartásából választja ki a Hungarikum Bizottság a hungarikumokat.

A Helyi Értéktárba az alábbiak nyertek felvételt:

 • hódmezővásárhelyi gasztronómia,
 • hódmezővásárhelyi fotóművészet,
 • hódmezővásárhelyi citera,
 • hódmezővásárhelyi puszta,
 • tiszai ladik,
 • és vásárhelyi bibliotékák.

Értékeink, amelyek felvételt nyertek a Csongrád Megyei Értéktárba is:

 • hódmezővásárhelyi szőrhímzés,
 • hódmezővásárhelyi kerámia,
 • hódmezővásárhelyi sós-túrós lepény, 
 • hódmezővásárhelyi olvasókörök,
 • hódmezővásárhelyi téglaépítészet,
 • hódmezővásárhelyi tanyavilág,
 • és a hódmezővásárhelyi necc készítés.


A települési értéktárba nemzeti érték felvételét bárki kezdeményezheti.A javaslatokat az alábbiakban letölthető adatlap segítségével lehet megtenni. A kinyomtatott és kitöltött adatlapot a Polgármesteri Hivatalban lehet beadni.


A Helyi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:
A javaslattételi lapot itt töltheti le:


Megszakítás