Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Helyi iparűzési adó

Helyi iparűzési adóbevallások fogadása és feldolgozása Hódmezővásárhely illetékességi területén folytatott iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Nagy Tibor(62) 530-131nagy.tibor@hodmezovasarhely.hu
Mucsi Tibor(62) 530-108mucsi.tibor@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint 14-es iroda.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

2019. júniusától kezdődően az E-Önkormányzat portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, amely az alábbi linken érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Ezzel együtt az Önkormányzat által korábban fejlesztett és publikált ÁNYK-s nyomtatványok használatát megszüntettük. Egyéni vállalkozók és a társas vállalkozások a helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által biztosított HIPA jelű nyomtatványokon teljesíthetik.

Az adóelőleg mérséklés nyomtatványt az E-önkormányzati portálon az alábbi módon érheti el:

A portálra történő bejelentkezést követően a települések közül válassza ki Hódmezővásárhelyt, majd kattintson az ÜGYINDÍTÁS gombra. Ezt követően ki kell választania az eljárás módját, majd az ÁGAZAT pontban az adóügyeket, és az ÜGYTÍPUSBAN pedig a helyi iparűzési adót. Az ŰRLAP KERESÉS gomb megnyomását követően az űrlapok listájából kiválaszthatja a kitölteni kívánt bevallást. Az ONLINE KITÖLTÉS lehetőséget választva megkezdheti az űrlap adatainak kitöltését, és az ŰRLAP ELŐNÉZET funkcióval pedig lehetősége van PDF formátumban megtekinteni az adott nyomtatványt.

2021. ÉVI HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA:


Dokumentumok nevePDF
Helyi iparűzési adó bevallás 2016 kitöltési útmutató
Helyi iparűzési adó bevallás 2017 kitöltési útmutató

Helyi iparűzési adó bevallás 2018 kitöltési útmutató

Helyi iparűzési adó bevallás 2019 kitöltési útmutató

Helyi iparűzési adó bevallás 2020 kitöltési útmutató

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Fontosabb jogszabályok:

  • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban Art.), 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról, 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
  • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (továbbiakban Eüsztv.)
  • 1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban Htv.)
  • A helyi iparűzési adóról szóló 32/1991. (12.16.) Kgy. sz. rendelet, a helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 
  • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (továbbiakban Szja tv.)
  • 2000. évi C. törvény a számvitelről

A bevallásokat az adóévben hatályos jogszabályok alapján kell elkészíteni, melyek elérhetők a Nemzeti Jogszabálytárban (njt.hu)

A helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet csupán az adó mértékét és a rendelet alapján nyújtható mentességet szabályozza, így az iparűzési adóval kapcsolatos minden más kérdésnél (pl. ki az alanya, mi a tárgya, mikor keletkezik és szűnik meg az adókötelezettség, hogyan kell meghatározni az adó és az adóelőleg alapját, stb.) a Htv. ide vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.

A helyi iparűzési adó mértéke:

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Illetékességi területén az adóalap 2%-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.

Adómentesség:

2016. adóévtől kezdődően mentes az iparűzési adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha annak vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 

A helyi iparűzési adó megfizetése:

Fő szabály szerint a helyi iparűzési adó adóelőleget az adózó félévi részletekben az adóév március 15.-éig, illetve szeptember 15.-éig köteles fizetni.

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig köteles megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

Iparűzési adó beszedési számla száma: 10400559-00032675-00000001

IBAN: HU4210400559 00032675 00000001

Bevallás benyújtásának módja:

Az Eüsztv. szerinti gazdálkodó szervezet (pl. gazdasági társaság, egyéni vállalkozó) adózónak a honlapon az e-ügyintézés menüpontban leírt módon elektronikusan kell az adóbevallást a polgármesteri hivatal adócsoportjához benyújtania az adóévet követő év május 31-ig. Az eltérő üzleti évet választó adózók esetében az adóbevallás napja az adóév utolsó napját követő 150. nap. Más adózó (pl. őstermelő) a bevallási nyomtatványt a honlapról letöltheti, és papíralapon is benyújthatja a polgármesteri hivatal adócsoportjához.

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A bevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje:

Az ügyintézés határideje a bevallás benyújtásának határidejétől számított 30 nap, ezen időszakon belül kerül sor az adóbevallás feldolgozására. A határidőn túl, vagy az adóhatóság felszólítása nyomán benyújtott adóbevallás esetén az ügyintézési határidő a bevallás beérkezése napjától számítódik.

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok, adótitok védelméről, titkosságuk megőrzéséről. Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.

Megszakítás