Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Helyi iparűzési adó – őstermelők és családi gazdaságok

Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozatok fogadása és feldolgozása Hódmezővásárhely illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről – őstermelők és családi gazdaságok

Illetékes ügyintéző:

Ügyintéző Telefonszám E-mail cím
Nagy Tibor (62) 530-156 nagy.tibor@hodmezovasarhely.hu
Mucsi Tibor (62) 530-108 mucsi.tibor@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint 14-es iroda.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 – 17:00
Kedd 8:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 12:00
Csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neve PDF
Bevallást helyettesítő nyilatkozat
Bevallást helyettesítő nyilatkozat – Családi gazdaságok
Bevallást helyettesítő nyilatkozat – Közös őstermelők részére
Kitöltési útmutató a 2020. évben kezdődő adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó-bevallási nyomtatványhoz
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű  iparűzési tevékenység esetén (Hódmezővásárhely) 2020
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű  iparűzési tevékenység esetén (Mártély) 2020
Kitöltési útmutató a 2021. évben kezdődő adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó-bevallási nyomtatványhoz
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (Hódmezővásárhely) 2021
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű  iparűzési tevékenység esetén (Mártély) 2021
Kitöltési útmutató az iparűzési adó,idegenforgalmi adó bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványhoz 2021
Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban 2021 (Hódmezővásárhely)
Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban 2021 (Mártély)

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Fontosabb jogszabályok:

  • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban Art.)
  • 1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban Htv.)
  • A helyi iparűzési adóról szóló 32/1991. (12.16.) Kgy. sz. rendelet, a helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
  • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (továbbiakban Szjatv.)

A helyi iparűzési adó alanya vállalkozó. Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50 %-át meghaladja. Az őstermelők esetében az Szja-törvény 2. számú melléklete I. pontjának 5. alpontja a jellemzően előforduló bevételek közé sorolja a felvett támogatást (ideértve különösen az egységes területalapú támogatást is), illetve visszautal a VI. fejezet rendelkezéseire. A 19. § (1) bekezdése értelmében e bevételek közé tartozik a magánszemély részére jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján, költségei fedezetére vagy fejlesztési célra rendelkezésre bocsátott vissza nem térítendő támogatás is. Tehát a helyi iparűzési adóalanyiság megállapítása szempontjából valamennyi – mezőgazdasági őstermelő által kapott– támogatást figyelembe kell venni.

Amennyiben az őstermelői bevétele az éves minimálbér 50 %-át nem haladja meg, az őstermelő nem minősül iparűzési adóalanynak. Amennyiben adózónak nem kell helyi iparűzési adót fizetni, de fizetett adóelőleget, akkor a befizetett előlegek az őstermelői nyilatkozat benyújtását követően jóváírásra kerülnek.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a nyilatkozatott?

A honlapról letöltött, kitöltött és aláírt nyilatkozatott a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell papíralapon vagy e-papíron keresztül elektronikusan benyújtani.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A nyilatkozat benyújtása díj- és illetékmentes.

 

Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés határideje a nyilatkozat benyújtásának határidejétől (május 31.) számított 30 nap. Ez időszakon belül kerül sor a nyilatkozat feldolgozásra.