Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Helyi iparűzési adó – őstermelők és családi gazdaságok

Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozatok fogadása és feldolgozása Hódmezővásárhely illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről – őstermelők és családi gazdaságok

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Nagy Tibor(62) 530-131nagy.tibor@hodmezovasarhely.hu
Mucsi Tibor(62) 530-108mucsi.tibor@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint 14-es iroda.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Kitöltési útmutató a 2022. évben kezdődő adóévi iparűzési tevékenység utáni kötegelt iparűzési adó-bevallási nyomtatványhoz
Bevallás a helyi iparűzési adóról 2022 „M” lapok (22HIPAK_M)
Bevallás a helyi iparűzési adóról 2022 „A” lapok (22HIPAK_A)
Bevallást helyettesítő nyilatkozat 2021. évtől
Bevallást helyettesítő nyilatkozat – családi gazdaságok 2021. évtől
Kitöltési útmutató a 2020. évben kezdődő adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó-bevallási nyomtatványhoz
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű  iparűzési tevékenység esetén (Hódmezővásárhely) 2020
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű  iparűzési tevékenység esetén (Mártély) 2020
Kitöltési útmutató a 2021. évben kezdődő adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó-bevallási nyomtatványhoz
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (Hódmezővásárhely) 2021
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű  iparűzési tevékenység esetén (Mártély) 2021
Kitöltési útmutató az iparűzési adó,idegenforgalmi adó bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványhoz 2021
Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban 2021 (Hódmezővásárhely)
Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban 2021 (Mártély)

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Fontosabb jogszabályok:

  • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban Art.)
  • 1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban Htv.)
  • A helyi iparűzési adóról szóló 32/1991. (12.16.) Kgy. sz. rendelet, a helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
  • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (továbbiakban Szjatv.)

A helyi iparűzési adó alanya vállalkozó. Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50 %-át meghaladja.

Amennyiben az őstermelői bevétele az éves minimálbér 50 %-át nem haladja meg, az őstermelő nem minősül iparűzési adóalanynak, ezért helyi iparűzési adó bevallási kötelezettsége sincs. Ha az előző évben fizetett adóelőleget, akkor az őstermelői nyilatkozat benyújtásával az adott adóévben befizetett adóelőeg(ek) jóváírásra kerülnek az adózó helyi iparűzési adó számláján.

Hol és hogyan kell benyújtani a nyilatkozatot?

A honlapról letöltött, kitöltött és aláírt nyilatkozatott a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell papíralapon vagy e-papíron keresztül elektronikusan benyújtani.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A nyilatkozat benyújtása díj- és illetékmentes.

 

Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés határideje a nyilatkozat benyújtásának határidejétől (május 31.) számított 30 nap. Ez időszakon belül kerül sor a nyilatkozat feldolgozásra.

Megszakítás