Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Helyi vállalkozások

A Hódmezővásárhely gazdaságának nagysága a városban tevékenykedő vállalkozások Bruttó Becsült Hozzáadott Értékének (BBHÉ) nagysága alapján, nemzetgazdasági ágazatok szerint az alábbi ábrán látható. Az egyes ágazatokra kattintva megismerhetőek a város adott ágazatban tevékenykedő, legnagyobb BBHÉ-jű vállalkozásai:

Forrás: Opten alapján, 2019-es adatok szerint

Mi az a BBHÉ, azaz Bruttó Becsült Hozzáadott Érték?

Az árbevétel és a vásárolt áruk vagy szolgáltatások értékének különbsége, ez mutatja meg azt, hogy az adott céghez beáramló anyagok, alvállalkozói teljesítések értékét mennyivel sikerült megnövelni az eladáskor, azaz mennyi az az érték, amit a vállalkozás maga hozott létre. A hozzáadott érték az, amiből lehet fizetni a beruházásokat, a béreket, a tulajdonosoknak fizetett osztalékot, az adókat.

Bruttó hozzáadott érték, alapáron= + kibocsátás (alapáron) – folyó termelőfelhasználás (piaci beszerzési áron).

Kibocsátás: az adott gazdasági egység által más, a termelő és szolgáltató gazdasági egységen kívüli egységek számára előállított, valamint a saját végső fogyasztásra kerülő termékek és szolgáltatások összessége. A kibocsátást a nemzeti számlák alapáron értékelik.

Folyó termelőfelhasználás: a termelési folyamat során az elszámolási időszakban más termelőegységtől vásárolt termékek és szolgáltatások értéke, amelyeket új termékek és szolgáltatások előállításához használnak fel. Az állóeszközök értékcsökkenése azonban nem része a folyó termelőfelhasználásnak. A folyó termelőfelhasználás értékelése piaci beszerzési áron történik.1
Megszakítás