Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Herczeg Mihályra emlékeztek az irodalmi esten

A Szeremlei Társaság tartott irodalmi estet a Németh
László Városi Könyvtárban. A rendezvényen többek között a társaság elmúlt húsz
évéről beszélgettek, az eddigi évkönyvek tanulmányaiból szemezgettek, valamint
megemlékeztek Herczeg Mihály, közelmúltban elhunyt
helytörténészről.

A Szeremlei Társaság két évtizedes múltra tekint vissza.
Elsődleges feladatául Szeremlei Sámuel vásárhelyi tudós, történetíró emlékének
ápolását tűzte ki, emellett fontosnak tekintik a helytörténeti kutatások
támogatását és népszerűsítését, illetve a helytörténeti munkák összefogását is.

– Az első, legfontosabb állomás az alakulás volt.
Tizenegy helytörténész döntött úgy egykor, hogy szükség van egy olyan
egyesületre, amely a helytörténeti kutatást tűzi zászlajára. Össze kellett fogni
azokat a helytörténészeket, akik közreműködnek a születendő monográfia
megírásánál, amelyben a Szeremlei Társaság tagjai jórészt szerzőként is
közreműködtek – foglalta össze Presztóczki Zoltán, a társaság titkára az elmúlt
húsz év legjelentősebb történéseit.

Az utóbbi évtizedben a társaság sikeres pályázatai révén
olyan technikai eszközökre tett szert, amelyek jelentősen megkönnyítették a
kutatómunkát. Bevételeik egy részét pedig az évkönyveik megjelentetésére
fordították.

A Németh László Városi Könyvtárban rendezett irodalmi
esten Herczeg Mihálynak is emléket állítottak, valamint válogattak az eddig
megjelent tizennégy évkönyv anyagából.

Megszakítás