Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Herczeg Mihályra emlékeztek

A nemrég elhunyt Herczeg Mihályra emlékeztek a Wass
Albert Irodalompártoló Egyesület tagjai a városi könyvtárban. Az elismert
helytörténész az irodalom iránt is érdeklődött, így azokat az idézeteket
olvasták fel, amelyeket annak idején még ő gyűjtött.

A Wass Albert Irodalompártoló Egyesület Idéző című
eseménysorozatában most nem az elfelejtett írókra és költőkre emlékeztek, hanem
a nemrég elhunyt Herczeg Mihályra. A helytörténész alakját az általa szeretett
verssorokkal idézték meg.

– Herczeg Mihály gyűjtéséből az 1953 és 1964 közötti művekből
olvastunk fel. Nagyon művelt ember volt, amikor olvasott, akkor nagyon sokszor
kiírta azokat a részeket, melyek számára szimpatikusak voltak. Fennmarad egy
füzete, amelyben kézzel jegyezte fel az idézeteket – mondta Nagy Gyöngyi, a
Wass Albert Irodalompártoló Egyesült elnökségi tagja.

Ezek az idézetek az életről, az elmúlásról, a hazáról és a
szerelemről szóltak és többek között Márai Sándor, Weörös Sándor és Babits
Mihály tollából származtak, de a sokat idézett költők-írók között volt Wass
Albert is. Herczeg Mihály annyira szerette az erdélyi írót, hogy az egyik
alapító tagja volt a 2005-től működő helyi irodalmi körnek.

– Szerencsére tagja volt a mi irodalmi körünknek is. Ő hívta
fel például arra is a figyelmünket, hogy Wass Albert 1937-ben egy irodalmi
küldöttség tagjaként járt Hódmezővásárhelyen. De ezenkívül is nagyon sok
tanáccsal segítette a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület munkáját – tette
hozzá Nagy Gyöngyi.

A kedvenc versrészek felolvasása után az érdeklődők
megosztották egymással személyes élményeiket Herczeg Mihályról.

Megszakítás