Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés

Hirdetés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

nyilvános versenytárgyaláson történő bérbevételre meghirdeti

a Kossuth tér 6. szám alatti ingatlanban található,

45 m2 nagyságú 2 db helyiségből álló irodahelyiséget

22.500 Ft bérleti díj + rezsi költség/hó fizetési kötelezettség vállalása mellett.

A bérlet időtartama 12 hónapra történik.

Pályázatokat
írásban kérjük benyújtani a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Iroda, Lakás-és Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele 20.000 Ft.
bánatpénz befizetése a Hivatal pénztárába, mely összeg a vesztes
pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó esetében a
letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül a bérleti díjba.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 3. (kedd) 16.00 óra

Több jelentkező esetén versenytárgyalás megtartásának időpontja: 2008. június 6. (péntek) 10.00 óra.

A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal földszint 22. hivatali helyisége.

A
pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap,
egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét.
További részletes információval készségesen állnak rendelkezésükre a
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás-és
Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói (62/530-187).

Megszakítás