Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hiba volt?!

Tisztelt dr. Cseh Attila
Sajtószóvivő úr! Természetesen tisztában vagyok
azzal, hogy a Szegedi Városi Bíróság is tévedhet, hibázhat, még akkor is, ha
ezen emberi életek, sorsok múlhatnak. Nem szükséges, hogy erre Ön – a megyei
bíróság szóvivőjeként – külön felhívja a figyelmet. A „Mindszenti beteg” néven
híressé vált ügy során azonban túl sok, és igen érdekes „tévedés” és „hiba”
történt.

Ön szerint egy 3 éve tartó
ügyben, amely során a bírói döntést alapvetően befolyásolják az ügy során
meghallgatott szakértői vélemények dr. Juhász Zsuzsanna bírónő egyszerűen
tévedésből nem kísérelte meg az egymásnak homlokegyenest ellentmondó szakértői
vélemények közötti ellentmondás feloldását, tévedésből nem tartotta
szükségesnek a szakértők együttes meghallgatását, azaz bizonyára a bírónő
tévedésből nem vette figyelembe a Bűntetőeljárásról szóló törvény (Be) 111. §
(5) bekezdésének iránymutatásait.

Gondolom szintén dr. Juhász
Zsuzsanna egyszerű tévedésének tartja, hogy a két egymásnak ellentmondó
szakvélemény feloldása érdekében felkért harmadik szakértőt nem az ellentmondás
feloldásáról nyilatkoztatták, hanem más kérdésekben. Ebben az esetben tehát
szintén egy egyszerű tévedés állhat a Be. 111. § (6) bek. megsértése mögött.

Az Ön véleménye szerint nem merül
fel a szakmai alkalmatlanság kérdése egy olyan bíró tevékenysége kapcsán, aki
büntetőügyben eljárva, az Ön által képviselt megyei bíróság végzése szerint
több alkalommal megsérti bültetőeljárásról szóló törvényt.

Ráadásul Ön szerint „az eljáró
bíró elfogultságával és szubjektív ítélkezésével kapcsolatos állítás azonban
minden alapot nélkülöz”. Ezek szerint az Ön által képviselt Csongrád Megyei
Bíróság bírája, dr. Tóth Tiborné is minden bizonnyal tévedett vagy hibázott
amikor végzésének szóbeli indoklása során azt mondta: „az elsőfokú bíróság
ítéletében néhány szubjektív megállapításra került sor (…) amelynek lényegében
tényállásbeli alapja nem volt”.

Természetesen akár ez is
előfordulhat, mert ugye, a Csongrád Megyei Bíróság is tévedhet vagy hibázhat.

Ön végezetül felhívja a figyelmet
arra, hogy meghalt egy ember és „abban a kérdésben, hogy ezért a vádlottat
büntetőjogi felelősség terheli-e, alkotmányunk szerint kizárólag a bíróság
jogosult dönteni”.

Tisztelt Sajtószóvivő úr!

1. Dr. Szökő-Császár Ildikót ezzel
soha senki nem gyanúsította, és ezzel a bíróságon sem vádolták meg.

2. Az Ön által képviselt Csongrád
Megyei Bíróság az elsőfokú eljárásról hozott döntést és nem a doktornő
tevékenységét illetően.

3. Az ügy során meghallgatott
valamennyi szakértői vélemény, legyenek egymásnak akármennyire ellentmondóak,
egyetlen dologban kivétel nélkül egyetértenek: dr. Szökő-Császár Ildikó nem
lehet felelős a beteg haláláért.

Mindezek alapján Tisztelettel azt
javaslom, mielőtt a megyei bíróság véleményét képviselve megszólal egy ügy
kapcsán, kérem tájékozódjon annak részleteiről.

Persze tudom: Ön is tévedhet.

Dr. Lázár János

polgármester

országgyűlési képviselő

Megszakítás