Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés

Hódmezővásárhelyi Többcélú
Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ nyilvános versenytárgyaláson
értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 4964 hrsz alatt nyilvántartott,
természetben Hódmezővásárhely, Galamb u.55. szám alatti lakóház, udvar,
gazdasági épület megnevezésű ingatlant.

Kikiáltási ár: 7.300.000,-Ft

Pályázatokat írásban kérjük benyújtani a HTKT
Kapcsolat Központ – Központi Irányítás / 6800 – Hmvhely, Bajcsy-Zs. E. u.70.sz.
/ részére.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele
200.000,-Ft bánatpénz befizetése az Intézmény pénztárába, mely összeg a vesztes
pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó esetében a letétbe
helyezett bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 03. (péntek) 1200 óra

Több jelentkező esetén versenytárgyalás
megtartásának időpontja: 2008. október
07.  (kedd) 1000 óra.

A versenytárgyalás helye: Kapcsolat Központ Központi
Irányítás hivatalos helyisége.

A pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön
értesítést nem kap, egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját,
valamint helyét.

További részletes információval készségesen állnak
rendelkezésükre a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat
Központ dolgozói a 06-62-220-904 telefonszámon.

Megszakítás