Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 12654 hrsz.
alatti 1/1 és a 12655 hrsz. alatti 4/10 részben tulajdonát képező, természetben
Hódmezővásárhely, József A. u. 38-40. szám alatti ingatlant.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 12654 hrsz.
alatti 1/1 és a 12655 hrsz. alatti 4/10 részben tulajdonát képező, természetben
Hódmezővásárhely, József A. u. 38-40. szám alatti ingatlant.


Kikiáltási ár: 20.000.000
Ft.

A 12655 hrsz. alatti 4/10-ed
tulajdoni hányad vonatkozásában elővásárlási joggal rendelkezik az ingatlan
társtulajdonosa.

A pályázatokat írásban kérjük
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás-és
Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.

A versenytárgyaláson való
részvétel feltétele 200. 000,- Ft. bánatpénz befizetés a Hivatal pénztárába,
amely összeg a vesztes pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó
esetében a letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2008. szeptember 01. (hétfő)
16.00 óra

Több jelentkező esetén a
versenytárgyalás megtartásának időpontja: 2008.
szeptember 3. (szerda) 11.00 óra.

A versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal földszint 22. hivatali helyisége.

A pályázó a versenytárgyalás
időpontjáról külön értesítést nem kap, egyben tudomásul veszi a
versenytárgyalás időpontját, valamint helyét. További részletes információval
készségesen állnak rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Iroda, Lakás-és Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói a 62/530-184-es
telefonszámon.

Megszakítás