Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 12826/A/6 hrsz
alatt nyilvántartott, természetben Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6. I/6. szám
alatti ingatlan részét képező, 81
m2 nagyságú irodahelyiséget.

Kikiáltási
ár: 10.000.000 Ft+Áfa

Pályázatokat írásban
kérjük benyújtani a Polgármester Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és
Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.
A versenytárgyaláson való
részvétel feltétele 200.000
Ft bánatpénz befizetése a Hivatal pénztárába, mely
összeg a vesztes pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó
esetében a letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2009. március 12. (csütörtök)
16.00 óra

Több jelentkező esetén
versenytárgyalás megtartásának időpontja:
2009. március 16. (hétfő) 10.00 óra.
A versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal földszint 22. hivatali helyisége
A pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést
nem kap, egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét.
További részletes információval készségesen állnak rendelkezésükre a
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és
Helyiséggazdálkodási
Csoport dolgozói. (06-62-530-157)

Megszakítás