Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson történő bérbevételre
meghirdeti

a Bajcsy−Zs. u. 2. szám alatt található 44 m2 nagyságú üzlethelyiséget 36.000,−Ft+20%Áfa bérleti díj + rezsi költség/hó,

fizetési kötelezettség vállalása mellett

A bérlet időtartama 12 hónapra történik.

Pályázatokat
írásban kérjük benyújtani a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.

A
versenytárgyaláson való részvétel feltétele 20.000,-Ft bánatpénz
befizetése a Hivatal pénztárába, mely összeg a vesztes pályázó részére
visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó esetében a letétbe helyezett
bánatpénz beszámításra kerül a bérleti díjba.

A pályázat benyújtásának határideje : 2007. június 26. (kedd) 1600 óra

Több jelentkező esetén versenytárgyalás megtartásának időpontja: 2007. június 28. (csütörtök) 10 00 óra.

A versenytárgyalás helye : Polgármesteri Hivatal földszint 22. hivatali helyisége

A
pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap,
egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét.
További részletes információval készségesen állnak rendelkezésükre a
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és
Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói. / 06-62-530-187. /

Megszakítás