Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 219
hrsz alatt nyilvántartott, természetben Hódmezővásárhely, Rezeda u.
11/A szám alatti, 888 m2 nagyságú lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű ingatlant.

Kikiáltási ár : 14.000.000,- Ft +ÁFA

Pályázatokat
írásban kérjük benyújtani a Polgármester Hivatal Lakosságszolgálati
Iroda, Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.

A
versenytárgyaláson való részvétel feltétele a kikiáltási ár vállalása
és 200.000,- Ft bánatpénz befizetése a Hivatal pénztárába, mely összeg
a vesztes pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó
esetében a letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A pályázat benyújtásának határideje : 2006. november 27. ( hétfő ) 1500 óra

Több jelentkező esetén versenytárgyalás megtartásának időpontja: 2006. november 29. (szerda) 1100 óra.

A versenytárgyalás helye : Polgármesteri Hivatal földszint 23. hivatali helyisége

További
részletes információval készségesen állnak rendelkezésükre a
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és
Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói. / 06-62-530-157. /

Megszakítás