Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson történő bérbevételre

meghirdeti

– a Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 2 szám alatti ingatlanban található 42 m2 alapterületű üzlethelyiséget 30.000,- Ft + 20 % ÁFA bérleti díj+ rezsi költség/hó,

– a Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 2 szám alatti ingatlanban található 20 m2 alapterületű üzlethelyiséget 15.000,- Ft + 20 % ÁFA bérleti díj+ rezsi költség/hó,

– a Hódmezővásárhely, Kaszap utca 9. alatt található 17 m2 alapterületű tároló helyiséget 6.000,- Ft + 20 % ÁFA bérleti díj+ rezsi költség/hó,

– a Hódmezővásárhely, Kaszap utca 13. alatt található 17 m2 alapterületű tároló helyiséget 6.000,- Ft + 20 % ÁFA bérleti díj+ rezsi költség/hó,

fizetési kötelezettség vállalása mellett.

A bérlet időtartama valamennyi bérlemény esetében: 2006. december hónaptól kezdődően 12 hónapra

A pályázatokat írásban kérjük benyújtani a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoportjához (fsz. 22.).

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele 20.000,- Ft bánatpénz befizetése a hivatal pénztárába.

A pályázatok benyújtási határideje: 2006. december 01. (péntek) 1200 óra

A versenytárgyalás időpontja: 2006. december 05. (kedd) 1300 óra

A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal fsz. 22. számú hivatali helyisége.

A
pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap,
tudomásul veszi, hogy a pályázata beadása után a versenytárgyaláson is
részt vesz és tudja annak időpontját, valamint helyét. További
részletes felvilágosítás a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoportnál (fsz. 22.) kérhető.

Megszakítás