Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
meghirdeti a megüresedett, Hódmezővásárhely, Szegfű u. 2. szám alatt
található, 2 db 34 m2−es összkomfortos bérlakásait ideiglenes
elhelyezés céljára érvényes lakáskérelemmel és megtakarítással
rendelkező pályázók számára.

A  pályázat nyertesével az Önkormányzat 24 hónap
időtartamra bérleti szerződést köt az 1/1994.(01.17.) Kgy.sz
rendeletben leírtak alapján.

Előnyt élvez az a pályázó, aki folyamatos
munkaviszonnyal rendelkezik, felsőfokú oktatási intézmény hallgatója és
gyermeket nevel, illetve gyermeket vár.

Bővebb felvilágosítást és pályázati kérdőívet
munkaidőben a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport munkatársai adnak
a Polgármesteri Hivatal fsz. 22. számú helyiségében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. március 17. péntek  1200  óra

Megszakítás