Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti
az alábbi 4 db üres bérlakását
ideiglenes elhelyezés céljára:

Lázár u. 10.       1 szoba          összkomfortos

Pályázatot azok a
családdal rendelkezők nyújthatnak be, akik Hódmezővásárhely közigazgatási
területén élnek, munkaviszonnyal rendelkeznek, munkaviszonyukat a bérleti
időtartama alatt fenntartják, rendszeres lakáscélú megtakarítást tudnak hitelt érdemlően
igazolni (melynek minimális összege 20.000 Ft/hó), magántulajdonú lakóingatlannal
nem rendelkeznek.

Előnyt élveznek
azok, akik házastársa vagy élettársa is munkaviszonnyal rendelkezik, házastársi
kapcsolatban élnek, az előtakarékosság összege meghaladja az előírt minimum
összeget.

A nyertes
pályázókkal az Önkormányzat 5 éves időtartamra köt szerződést. A bérleti
jogviszony meghosszabbítása külön mérlegelés alapján történik.

A bérleti díj
mértéke az alábbiak szerint alakul: 250
Ft/m2

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata vállalja, hogy amennyiben bérlők a lakást önként, abból a célból
adják vissza, mert saját tulajdonú ingatlant vásárolnak, vagy építenek a város
közigazgatási területén, 500.000 – 1.000.000 Ft közötti összegben az ingatlan
vásárlásához,építéséhez visszatérítendő lakáscélú helyi támogatás formájában
hozzájárul.

A pályázati
adatlapok átvehetők a Polgármesteri Hivatal Lakás- és Helyiséggazdálkodási
Csoportjánál (fsz. 22. szoba, telefon: 530-184).

A beérkezett
pályázatokat a Lakásügyi Tanácsadó Testület bírálja el és tesz javaslatot a
bérlők személyére.

A pályázat
beadásának határideje: 2008. december 1.
(hétfő) 16 óra

A lakások
átadásának időpontja: 2008. december

Megszakítás