Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre
meghirdeti a hódmezővásárhelyi 12826/A/6 hrsz alatt nyilvántartott,
természetben Hódmezővásárhely, Kossuth
tér 6. I/6. szám alatti ingatlan részét képező, 81 m2 nagyságú irodahelyiséget.

Kikiáltási ár: 12.000.000,- Ft+ ÁFA

Pályázatokat írásban kérjük benyújtani a Polgármesteri
Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoportja
részére.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele 200.000,- Ft.
bánatpénz befizetése a Hivatal pénztárába, mely összeg a vesztes pályázó
részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó esetében a letétbe helyezett
bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A pályázat
benyújtásának határideje: 2008. november 28. (péntek) 12.00 óra

Több jelentkező esetén versenytárgyalás
megtartásának időpontja: 2008. december 1. (hétfő) 10.00 óra,
versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal fsz. 22. iroda.

A pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést
nem kap, egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét.
További részletes információt a munkaidőben a Lakás-és Helyiséggazdálkodási
Csoport munkatársai adnak a Polgármesteri Hivatal fsz. 22. számú irodájában.
(62/530-157)

Megszakítás