Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre
meghirdeti a hódmezővásárhelyi 5245 hrsz alatti, sporttelep megnevezésű, 7592 m2 nagyságú
belterületi ingatlant. Az ingatlan a Hódtói városrészben helyezkedik el.

Kikiáltási ár : 136.656.000,-Ft+Áfa  (18.000,-Ft+Áfa)

Pályázatokat írásban
kérjük benyújtani a Polgármester Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és
Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.

A versenytárgyaláson való
részvétel feltétele 500.000,-Ft bánatpénz befizetése a Hivatal pénztárába, mely
összeg a vesztes pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó
esetében a letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A pályázat benyújtásának
határideje : 2008. november 04. (kedd)
12.00 óra

Több jelentkező esetén
versenytárgyalás megtartásának időpontja:
2008. november 05. (szerda) 10.00 óra.

A versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal földszint 22. hivatali helyisége

További részletes információval készségesen állnak
rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és
Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói.(62/530-157)

Megszakítás