Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés – Bérlakás – Pályázat

Hirdetés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti az alábbi megüresedett bérlakásait ideiglenes elhelyezés céljára érvényes lakáskérelemmel rendelkező pályázók számára:

Lakás

Komfortfokozat

Szobák

Alapterület

Megjegyzés

Bibó Lajos utcai

komfortos

1+2

52

felújításra szoruló 

Bibó Lajos utcai

komfortos

1,5

42

 

Bibó Lajos utcai

komfortos

1,5

42

felújításra szoruló

Dobó Katalin utcai

félkomfortos

1,5

41

felújításra szoruló 

Janáky István utcai

komfortos

1,5

42

 

Zrínyi utcai

komfortos

1

38

felújításra szoruló 

Zrínyi utcai

komfortos

1

38

felújításra szoruló 

A meghirdetett lakások esetén a nyertes pályázók vállalják, hogy amennyiben az elnyert lakásban a közművek kikötésre kerültek azok visszaköttetéséről gondoskodnak és költségeit viselik.

A pályázatok nyertesével az Önkormányzat 6 hónap időtartamra bérleti szerződést köt az 1/1994. (01.17.) Kgy. rendeletben leírtak alapján. A bérleti szerződés aláírásának feltétele, hogy a nyertes pályázó az adott lakásra vonatkozó 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot megfizessen.

A pályázat mellékleteként kérjük csatolni:

  • személyi igazolvány, lakcímkártya másolata
  • jövedelemigazolás (30 napnál nem régebbi)
  • házassági anyakönyvi kivonat
  • gyermekek születési anyakönyvi kivonata
  • gyermekét egyedül nevelő pályázó esetén a gyermek elhelyezéséről és a tartásdíj  megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat
  • iskolalátogatási igazolás (16. életévét betöltött, eltartott gyermek esetén)
  • amennyiben lehetséges, erkölcsi bizonyítvány

Bővebb felvilágosítást és pályázati adatlapot ügyfélfogadási időben a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport munkatársai adnak a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 4. (szerda) 1200óra

Megszakítás