Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés – Bérlakás – Pályázat

Hirdetés


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti az alábbi megüresedett bérlakásait ideiglenes elhelyezés céljára érvényes lakáskérelemmel rendelkező pályázók számára:

Lakás Komfortfokozat Szobák száma Alapterület (m2) Megjegyzés
Andrássy út összkomfortos 1 37  
Bibó Lajos utca komfortos 1,5 42 felújításra szoruló
Dobó Katalin utca komfortos 1,5 42  
Kaszap utca összkomfortos 1,5 47 felújításra szoruló
Szegfű utca összkomfortos 1 34  

A meghirdetett lakások esetén a nyertes pályázók vállalják, hogy amennyiben az elnyert lakásban a közművek kikötésre kerültek azok visszaköttetéséről gondoskodnak és költségeit viselik.

A pályázatok nyertesével az Önkormányzat 6 hónap időtartamra bérleti szerződést köt az 1/1994. (01.17.) Kgy. rendeletben leírtak alapján. A bérleti szerződés aláírásának feltétele, hogy a nyertes pályázó az adott lakásra vonatkozó 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot megfizessen.

A pályázat mellékleteként kérjük csatolni:

  • személyi igazolvány, lakcímkártya másolata
  • jövedelemigazolás (30 napnál nem régebbi)
  • házassági anyakönyvi kivonat
  • gyermekek születési anyakönyvi kivonata
  • gyermekét egyedül nevelő pályázó esetén a gyermek elhelyezéséről és a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat
  • iskolalátogatási igazolás (16. életévét betöltött, eltartott gyermek esetén)
  • amennyiben lehetséges, erkölcsi bizonyítvány

Bővebb felvilágosítás és pályázati adatlap ügyfélfogadási időben a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport munkatársainál a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (15. számú ablak) kapható.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 22. (péntek) 1200 óra

Megszakítás