Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés – Ingatlan bérbeadás

HIRDETÉS

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson bérbeadás céljából meghirdeti a tulajdonát képező Hódmezővásárhely, belterület 5168 hrsz alatt nyilvántartott, természetben Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 13-15. szám alatti, „lakóház, udvar, iroda” megnevezésű, műemléki védettségű ingatlan 360/1000-ed tulajdoni hányadának megfelelő nagyságú, azaz 215 m2-es ingatlant – felújításra szoruló állapotára tekintette

75.000 Ft./hó bérleti díjért.

Tekintettel az ingatlan elhelyezkedésére és műemléki jellegére, abban kizárólag üzlethelyiség vagy irodahelyiség létesíthető, illetve a környezethez méltó tevékenység folytatható.

A pályázatokat írásban kérjük benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda Igazgatási Csoportja részére. A pályázat benyújtásával a pályázó a jelen hirdetésben a bérbeadással kapcsolatban meghatározott feltételeket tudomásul veszi és elfogadja.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele 10.000 Ft. bánatpénz befizetése a Hivatal pénztárába, mely összeg a vesztes pályázó részére visszafizetésre, a nyertes pályázó esetében pedig a bérleti díjba beszámításra kerül.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 8. (péntek) 1200 óra.

Több jelentkező esetén a versenytárgyalás megtartásának ideje és helye: 2015. május 11. (hétfő) 1000 óra, Polgármesteri Hivatal emelet 20. számú hivatali helyisége.

A pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap, egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját és helyét. További részletes információval készségesen állnak rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda, Igazgatási Csoport dolgozói. (06-62/530-103)

Megszakítás