Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés – ingatlan bérbeadása

Hirdetés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson bérbeadás céljából meghirdeti a Hódmezővásárhely, belterület 12870/A/3 hrsz alatt nyilvántartott, természetben Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. szám alatti, „üzlet” megnevezésű, 66,14 m2 nagyságú ingatlant

50.000 Ft./hó bérleti díjért.

Pályázatokat írásban kérjük benyújtani a Polgármester Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele 10.000 Ft bánatpénz befizetése a Hivatal pénztárába, mely összeg a vesztes pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó esetében a letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül a bérleti díjba.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 9. (szerda) 12:00 óra.

Több jelentkező esetén versenytárgyalás megtartásának időpontja: 2014. április  11. (péntek) 10:00 óra.

A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal földszint 8. számú hivatali helyisége.

A pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap, egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét. További részletes információval készségesen állnak rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói. / 06-62-530-187. /

Megszakítás