Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetés – Ingatlan értékesítése

A Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező Hódmezővásárhely belterület 12723 hrsz-ú, természetben a 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi utca 27. szám alatt elhelyezkedő lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant.

Kikiáltási ár: nettó 16.800.000,- Ft.

Pályázatokat írásban kérjük benyújtani Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda, Jogi Csoportja (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., em. 23., ügyintéző: dr. Tóth Bernadett) részére.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele 100.000,- Ft bánatpénz befizetése a Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány pénztárába, mely összeg a vesztes pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó esetében a letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 05. (szerda) 1200 óra

Több jelentkező esetén versenytárgyalás megtartásának időpontja: 2012. december 05. (szerda) 13 óra.

A versenytárgyalás helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda, Jogi Csoportja emelet 23 hivatali helyisége.

A pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap, egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét. További részletes információval készségesen áll rendelkezésükre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda, Jogi Csoport munkatársa dr. Tóth Bernadett jogi előadó /06-62-530-100 (204. mellék)/.

Megszakítás