Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Közgyűlése Hosszútávú Városfejlesztési Koncepció készítését, és
ahhoz kapcsolódóan a településrendezési terv részleges módosítását
határozta el.

A
rendezés alá vont terület és a rendezés célja a belváros
rekonstrukciója, az ipartelepek, tartalék iparterületek biztosítása a
beruházási igényekhez és azon területrészek, ahol a gyakorlati
tapasztalatok alapján a helyi építési szabályok kisebb pontosításának
szükségessége vetődött fel.

Az
Egyeztetési Terv dokumentációja az ahhoz beérkezett véleményekkel a
Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján 2008. 02. 15. napjától kezdődően
30 napra kifüggesztésre került, továbbá a Terv megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáján.

Dr. Kosrós Ágnes

jegyző

Megszakítás