Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény

H i r d e t m é n y

A Magyar Köztársaság Elnöke

2008. március 9-e vasárnapjára országos népszavazást írt ki.

A népszavazáson 3 kérdés megválaszolására kerül sor:


„Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a
jelen kérdésben megtartott népszavazást követő január 1-jétől ne
kelljen kórházi napidíjat fizetni ?”


„Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati
ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott
népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni ?”


„Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú
tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást
fizetniük ?”

A kérdésekre igennel vagy nemmel lehet szavazni, (érvényesen szavazni csak egy válaszra lehet) a
szavazólapon az adandó válasz alatti körbe egymást metsző két vonallal.

A szavazás napján a szavazókörök reggel 6 órától este 19 óráig tartanak nyitva.

Február
22-ig mindenki, aki választásra jogosult névjegyzékbe vételéről írásban
értesítést kap. Az értesítő egyebek mellett tartalmazza a szavazókör
címét is.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik állandó lakhelyén, a lakóhelye szerinti illetékes jegyzőtől igazolást kérhet, amely igazolással részt vehet Magyarország területén másik település e célra kijelölt szavazókörében a szavazáson. Igazolás személyesen, 2008.
március 7-én 16 óráig kérhető, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni,
hogy az 2008. március 4-ig megérkezzen a választási irodához.
Igazolásért személyesen a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának 1-es
sz. munkahelyéhez lehet fordulni, a levelet pedig a Választási Iroda
Vezetője (VIV) nevére és címére kell küldeni.

Aki
a szavazás napján külföldön tartózkodik, 2008. február 22-én 16 óráig
kérheti az adott állam külképviseletén történő szavazása érdekében külképviseleti névjegyzékbe vételét, lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél.

Szavazni személyesen és csak érvényes személyi okmányokkal lehet. (Lakcímet
tartalmazó érvényes személyi igazolvánnyal, vagy érvényes
lakcímigazolvánnyal és: érvényes személyi igazolvánnyal, vagy érvényes
útlevéllel, vagy érvényes kártya formátumú vezetői engedéllyel, vagy
érvényes útlevéllel.)

Mozgóurnát a mozgásában gátolt választópolgár írásban kérheti a helyi VIV-től, illetőleg a szavazás napján az SZSZB-től.

A
népszavazáson a helyi választási bizottság nem működik, csak a
szavazatszámláló bizottságok (SZSZB), a Területi Választási Bizottság
és az Országos Választási Bizottság.

A
népszavazással kapcsolatos kérdésekkel a helyi választási irodához
lehet fordulni személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Választási Iroda vezetője: Dr. Korsós Ágnes jegyző Tel.: 62/530-120, Fax.:62/530-192, e-mail:

mailto:jegyzo@hodmezovasarhely.hujegyzo@hodmezovasarhely.hu 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I/5.

Választási Információs Szolgálat munkatársai:

Dr. Ambrus Norbert 62/530-119,

mailto:jogicsoport@hodmezovasarhely.hujogicsoport@hodmezovasarhely.hu, Dr. Markó Judit 62/530-167, Kardos Lajosné 62/530-161, Lukácsné Bőhm Szilvia 62/530-105

Választási kampányt 2008. március 7-én 24.00 óráig lehet folytatni.

Plakátot, egyéb hirdetményt kihelyező szervezetek kötelesek azokat április 8-ig eltávolítani.

Dr. Korsós Ágnes

s.k.

J e g y z ő

Megszakítás