Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOT HIRDET

BELSŐ ELLENŐR
ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:

a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-nak megfelelő iskolai végzettség

magyar állampolgárság

büntetlen előélet

A pályázathoz mellékelni kell:

szakmai önéletrajzot

30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

végzettséget igazoló dokumentumok másolatát

Az ellátandó munkakör:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésénél szakirányú feladatok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a hatályos önkormányzati rendeletben előírtak alapján

Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal

Kinevezés időtartama: helyettesítés céljából, határozott időre

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben való megjelenését követő 15. nap

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül

A pályázat benyújtásának helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Megszakítás