Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a Hódmezővásárhely, belterület 6502/16 hrsz alatt nyilvántartott, „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonban álló tulajdoni hányadát 650,-Ft/m² összegért.

A pályázatokat írásban kérjük benyújtani a Polgármester Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoportja részére. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 02. (hétfő) 1700óra.

Több jelentkező esetén a versenytárgyalás megtartásának időpontja: 2015. február 04. (szerda) 1000 óra.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele 100.000 Ft bánatpénz befizetése a Hivatal pénztárába, mely összeg a vesztes pályázó részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó esetében a letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal földszint 8. számú hivatali helyisége.

A pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap, egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét.

A benyújtott pályázatokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

További részletes információval készségesen állnak rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói. / 06-62-530-187. /

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. január 19.

Megszakítás