Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője
értesíti a lakosságot, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a
32/2000. (09. 19.) és a 38/2002. (12. 05.) Kgy. sz. módosításával összhangban
elkészíttette a Népkert és környékének részletes szabályozási tervét.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője értesíti
a lakosságot, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 32/2000. (09.
19.) és a 38/2002. (12. 05.) Kgy. sz. módosításával összhangban elkészíttette a
Népkert és környékének részletes szabályozási tervét. Az érvényben levő 1/2006.
(I. 20.) Kgy. sz. rendelet alapján megépült bevásárlóközponttól (INTERSPAR,
FAMILY CENTER I. és II.-től) függetlenül, tervezett volt a Tóalj-Kaszap utcai
sarokhoz közeli területen egy kereskedelmi-szolgáltató épület elhelyezése,
melyet FAMILY CENTER III. néven, a szabályozási tervlap jelölt. Az épületet
megvalósító befektetővel egyeztetve az építési hely pontosításra került, mely
miatt szükséges a Népkert és környékének helyi építési szabályzatáról szóló 1/2006.
(I. 20.) Kgy. rendelet módosítása.

A tervezett módosítás az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § szerint végzendő.
Ugyanezen törvény 9. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az eljárási
folyamatról, a helyben szokásos módon az érintett lakosságot értesíteni kell,
véleménynyilvánítási lehetőségét biztosítani szükséges.

Módosítással érintett terület:

Az érvényben levő 1/2006. (I. 20.) Kgy. sz. rendelet alapján megépült
bevásárlóközponttól (INTERSPAR, FAMILY CENTER I. és II.-től) észak-keletre
elhelyezkedő, (a Tóalj-Kaszap utcai sarokhoz közeli) 5243/1 hrsz-ú ingatlan.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2006. (I. 20.) számú
rendeletének módosítása megtekinthető a Polgármesteri Hivatal (Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1.) földszint 16. számú irodájában, melyre észrevételt írásban tehet
az érintett lakosság 2010. december 2-ig.

Megszakítás