Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény – Fazekas János (folyamatos ingatlanárverés)

A lakóingatlanra a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85F. S szerinti feltételek fennállása esetén a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkornúyzatnak árverésen gyakorolható előárverezési joga van. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) 5:81. (5) bekezdése, alapján a tulajdonostárs az elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja, amit előárverezési jognak kell tekinteni. Ha tulajdonostárs kíván előárverezési jogot gyakorolni, e jogát kizárólag 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lappal, a végrehajtónál előterjesztve igazolhatja. Az árverezés során a különböző jogszabályokon alapuló előárverezési jogok között sorrend és rangsor nem érvényesül. Ha az árverésen több előáłvełezésłe jogosult vesz részt és az egyikük a legmagasabb összegű, érvényes vételi ajánlat vonatkozásában gyakorolja előárverezési jogát, a többi előárverezésre jogosult ugyanezen összegű vételi ajánlat vonatkozásában előárverezési jogot nem gyakorolhat, kizárólag magasabb összegű vételi ajánlatot tehet.

Tájékoztatom az adóst, hogy tartozásának rendezésére illetve részletfizetési kérelem előterjesztésére a folyamatos ingatlanárverési eljárás alatt is lehetősége van. A Vht. 159. (1) bekezdése alapján intézkedem jelen hirdetménynek az elektronikus árverési hirdetnények nyilvántartásában való közzétételéről.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás