Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény – Ferencz Alfréd Frigyesné (ingatlanárverés)

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY


Nagy Kázmérné végrehajtást kérő és társa(i) (hivatkozási száma: ),
Ferencz Alfréd Frigyesné adós és Ferencz Alfréd Frigyes adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 141. § értelmében árverést tűzök ki.
Az alapügyben a végrehajtást a(z) Csongrád Megyei Bíróság Gazdasági Hivatal 18.P.22.721/2008/16. számú határozata alapján a(z) Csongrád Megyei Bíróság Gazdasági Hivatal a(z) 0600-2.vh.695/2010. számon kiállított végrehajtható okirattal rendelte el, szerződésből eredő követelés címen fennálló 5 225 500 Ft főkövetelés és járulékai behajtása iránt.

A teljes dokumentumot megtekintheti az alábbi ikonra kattintva: