Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény – Folyamatos Ingatlanárverés Vékony András Lászlóné

Legal Rest Zrt. Végrehajtást kérő és társa(i) (hivatkozási száma: LAR 2019/00062),

Vékony András Lászlóné adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LMI. törvény (továbbiakban: Vht.) 159. § (1) bekezdés értelnében folyamatos árverezés iránti hirdetnényt teszek közzé.

Az alapügyben a végrehajtást dr. Gálné dr. Komonczy Viktória közjegyző 21012/ü/30281/2020/4 számú határozata alapján dr. Gálné dr. Komonczy Viktória közjegyző a(z) 21012/ü/70204/2021/2 számon kiállított végrehajtható okirattal rendelte el, díj címen fennálló 538 740 Ft főkövetelés és járulékai behajtása iránt.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás