Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény – Gyöngyi Mihály Zoltán

HIRDETMÉNY

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 89. (5), (6) bekezdés alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:

Gyöngyi Mihály Zoltán (sz.: Hódmezővásárhely, 1983.09.22., an.: Krizsán Mária Éva) ellen a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatósága afenti ügyiratszámon eljárást folytat.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2021. I I. 16.

Az eljáró hatóság megnevezése: Hódmezővásárhely Rendőrkapitányság Szabályséttési Hatósága Az ügy száma: 06803-133/357-9/2021. HBV.

Eljárás alá vont személy neve: Gyöngyi Mihály Zoltán

utolsó ismert lakcímeHódmezővásárhely, Hódtó utca 8. sz. IX/53.
utolsó ismert tartózkodási helye –

Felhívom eljárás alá vont személy figyelmét, hogy a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatósága a fenti számú ügyben Felhívást bocsájtott ki, annak kézbesítése — mivel Gyöngyi Mihály Zoltán ismeretlen helyen tartózkodik — meghiúsult, postai kézbesítés nem lehetséges. Az eljárás alá vont személy vagy meghatalmazottja a döntést a szabálysértési hatóságnál Hódmezővásárhely, Lázár utca 6-8. sz. Pf.: 39 szám alatti címen átveheti.

Ügyfélfogadás:

hétfő08:00-12:00
kedd08:00-12:00
csütörtök08:00-16:00 

Tájékoztatom, hogy a Szabs. tv. 89. (6) bekezdés szerint a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztéstől számított 15. napon kézbesítettnek kell tekinteni.

Tárgyi hirdetmény a szabálysértési hatóság, és a Hódmezővásárhely Önkormányzat hirdetőtábláján került közzétételre.

A teljes dokumentumot megtekintheti az alábbi linkre kattintva: