Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény – Kristó Jánosné (ingatlanárverés)

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY


OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. végrehajtást kérő (hivatkozási száma: OU-DA-IN-12-1G1-0005, 98793137),
Kristó Jánosné adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 159.§. (5) bekezdése alapján árverést tüzök ki. Az árverés kitűzésére a korábbi folyamatos árverezés iránti hirdetmény közzétételét követő 3 hónap elteltével, a végrehajtást kérő kérelmének megfelelően, a nevezett jogszabályhely (1) bekezdésében foglaltak szerint került sor. A Vht. 159.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint jelen árverésre az első árverésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A végrehajtást dr. Galambos Gáborné közjegyző 53014/Ü/17051/2010/1. számú határozata alapján dr. Galambos Gáborné közjegyző a(z) 53014/Ü/1566/2013. számon kiállított végrehajtható okirattal rendelte el, Forintban nyílvántartott jelzálog típusú címen fennálló 3 578 342 Ft főkövetelés és járulékai behajtása iránt.

A teljes dokumentumot megtekintheti az alábbi ikonra kattintva: