Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény – Madárinfluenza járvány miatti megfigyelési körzet elrendelése

A madárinfluenza betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Éltv.) 51. S (3) f) bekezdése, és az FVM rendelet 16. S (1) bekezdés b) pontja, valamint a BIZOTTSÁG (EIN) 2020/687 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. december 17) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésére és az e betegségekkel szembeni védekezésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (továbbikban EU-rendelet) 21, cikk (1) bekezdés b) pont alapján a betegséggel érintett állattartó telep körül 10 km sugarú kör által határolt megfigyelésikörzetet rendel el.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás