Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény – Nagyváti Zoltán

HIRDETMÉNY

A szabálysértésekről, aszabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 89. (5) (6) bekezdés alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:

Nagyváti Zoltán (Szeged, 1994.04.15.,an.: Kovács Piroska ) ellen a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatósága fenti ügyiratszámon szabálysértési eljárást folytat.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2021. I I .29.

Az eljáró hatóság megnevezése: Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatósága Az ügy száma: 06803/520-4/2021. szabs.

Eljárás alá vont személy neve: Nagyváti Zoltán

Felhívom eljárás alá vont személy figyelmét, hogy a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Szabályséltési Hatósága a fenti számú ügyben ügydöntő határozatot hozott, annak kézbesítése — mivel Nagyváti Zoltán ismeretlen helyen tartózkodik — meghiúsult, postai kézbesítés nem lehetséges. Az eljárás alá vont személy vagy meghatalmazottja a döntést a szabálysértési hatóságnál Hódmezővásárhely, Lázár utca 6-8. sz. Pf.: 39 szám alatti címen átveheti.

Tájékoztatom, hogy a Szabs. tv. 89. (6) bekezdés szerint a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztéstől számított 15. napon kézbesítettnek kell tekinteni.

Tárgyi hirdetmény a szabálysértési hatóság, és az Önkormányzat hirdetőtábláján került közzétételre.

A teljes dokumentumot megtekintheti az alábbi linkre kattintva: