Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény rendezési terv módosításáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata településrendezési tervének részleges módosításáról hozott döntést.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata településrendezési tervének részleges módosításáról hozott döntést.

A rendezési terv módosításának főbb tételei:

– A Bibó Lajos utcai tervezett véderdő egy része – a közeljövőben megvalósuló napelem-park érdekében – egyéb mezőgazdasági területre módosul.

– A Városi Stadion „sportterület” besorolása – jelenleg is sokrétű felhasználására és távlati fejlesztési igényeire tekintettel, a magasabb beépítési lehetőség biztosítása érdekében, a különleges területen belül – „intézményterület” besorolásra módosul.

– A KITE Zrt. Hódmezővásárhelyi Alközpont telephelye, mint alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzem, katasztrófavédelmi engedélyt kapott a veszélyes tevékenység végzéséhez. Erre tekintettel a jelenlegi „egyéb” övezeti besorolása – az ipari területen belül – „jelentős mértékű zavaró hatású” besorolásúra módosul.

– A Móricz Zs. u.-Hősök tere-Ady Endre u. által határolt tömb – a magasabb beépítési lehetőség biztosítása érdekében – a jelenlegi „Kisvárosias2” övezetből a „Kisvárosias1” övezetbe kerül.

         – A szabályozási előírások módosítása, illetve pontosítása (pl.: a Zrínyi u. 12-14. sz. telekre,  a kishomoki új telekosztások, a hódtói rekreációs terület stb)

 

Az elkészült egyeztetési dokumentáció alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakasz indult el 2017 június 26 –július 27 közötti időszakban.

Az egyezetési dokumentáció, a partnerségi felhívás a város honlapján https://www.hodmezovasarhely.hu/telepulesrendezes/ érhető el.

Az Önkormányzat Partnerségi Egyeztetési Szabályzata alapján az a partner tekinthető érintett partnernek, aki a közzétett felhívásra az abban megjelölt időpontig a város honlapján létrehozott regisztrációs ablakon keresztül regisztrált, vagy postai úton jelezte részvételi szándékát.

 

A tervanyag 2017. július 12.-én 10 órakor a Városháza Dísztermében tartandó lakossági fórumon is ismertetésre kerül.

 

  Letöltés
Hirdetmény

 

Megszakítás