Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény – Sánta József János

HIRDETMÉNYI IDÉZÉS

A közjegyző a Mindszent településen, 2021. október 2. napján meghalt néhai

Sánta József János, születési neve: Sánta József János

(született: Mindszent, 1934. augusztus 10., anyja születési neve: Ludányi Mária)

volt 6630 Mindszent, Szabadság utca 45. alatti lakos örökhagyó hagyatéki eljárásában — tekintettel ara, hogy az örökségnek a törvényes örökösök által történt visszautasítása folytán arra vonatkozó adat merült fel, hogy más törvényes örökös hiányában a Magyar Állam örököl — az alábbi hirdetményt bocsátja ki:

A közjegyző feIhív mindenkit , aki a hagyatékra öröklésben érdekeltként igényt tart , avagy a hagyatékra más polgári jogi jogcímen igényt kíván érvényesíteni, hogy igényét a hirdetményi kézbesítéstől számított 30 napon belül a közjegyzőnél írásban , de legkésőbb az ügyben

2022. év július hó 5. napján 09 óra 00 percre

a közjegyző hivatali helyiségébe (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 2. I. em. 3.) kitűzött hagyatéki tárgyaláson jeIentse be .

Ha e határidőn belül a hagyatékra örökösként érdekelt nem jelentkezik, a közjegyző a Magyar Állam törvényes öröklését állapítja meg és a hagyatékot, az arra más jogcímeken bejelentett igényekre is tekintettel az általános szabályok szerint adja át.

A teljes dokumentumot megtekintheti az alábbi ikonra kattintva: