Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény – SzSzB tagok kiválasztása

2018. évben országgyűlési képviselők választására, valamint Hódmezővásárhelyen időközi polgármester-választásra kerül sor. A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében az országgyűlési képviselők választására új szavazatszámláló bizottságok alakulnak.


A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HIRDETMÉNYE

Tisztelt Választópolgárok!

2018. évben országgyűlési képviselők választására, valamint Hódmezővásárhelyen időközi polgármester-választásra kerül sor. A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében az országgyűlési képviselők választására új szavazatszámláló bizottságok alakulnak.

A szavazatszámláló bizottság három választott tagját és a szükséges számú póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg. A választott tagok személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

A szavazatszámláló bizottságokba megválasztott személyek kiválasztása a jelentkezés sorrendjében történik. A jelentkezéshez szükséges nyomtatvány a hodmezovasarhely.hu honlapon, az „Időközi polgármester-választás 2018” menüből tölthető le, vagy személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatalban.

A jelentkezéseket 2018. január 12-én 12.00 óráig, a Helyi Választási Iroda részére (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) lehet megküldeni levélben, vagy személyesen, valamint elektronikus úton a valasztas@hodmezovasarhely.hu email címre.

Hódmezővásárhely, 2017. december 13.

Dr. Korsós Ágnes
Helyi Választási Iroda vezetője

Letölthető dokumentumok 
Hirdetmény SzSzB tagok kiválasztásához  
Jelentkezési lap SzSzB tagsághoz  
Megszakítás