Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény

29- 9742-15/2015 SZ. HIRDETMÉNY
12 lakásos lakóépület építése 6725 Szeged, Szivárvány utca 29. hrsz.: 20143
ELJÁRÁS FELFÜGGESZTÉSE

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 29. § (6) és (7) bekezdései alapján az alábbi építéshatósági eljárás felfüggesztéséről értesítem az érintett ügyfeleket.
Gál Zoltán ( 6727 Szeged, Gerle utca 85.) kérelmező, építtető a meghatalmazottja által benyújtott 29-9742-2/2015 iktató számú, a Csongrád Megyei Kormányhivatal CSD/01/230-2/2015. számú kijelölése alapján, 2015.08.24.-én elindult 29-29-9742/2015 iktató számon vezetett építési engedélyezési eljárás ügyében 2015. 11.13.-án kelt, hatóságomhoz 2015.11.16.-án 29-9742-11/2015 ikt számon érkezett kérelmező kérelmére a 6725 Szeged, III. kerület, Szivárvány utca 29. hrsz.: 20143 alatti ingatlanon „12 lakásos lakóépület építése” építési engedélyezésének ügyében, a 201500047914 ÉTDR azonosító számon folyamatban lévő építésügyi hatósági eljárást a kérelmező kérelmére a 29-9742-14/2015 számú végzéssel 6 hónapra felfüggesztem 2016.05.13.-ig
A hirdetmény kifüggesztésének időtartama: 2015.11.19.-2015.12.19. A hirdetmény hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztésének és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való megjelentetésének azonos napon kell megtörténnie.  A hirdetmény levételének napja: 2015. 12.19-ig

  • Eljáró hatóság: Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatal (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth  tér  1.) Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda Építéshatósági és Környezetvédelmi Csoport
  • Érintett hatásterület: Csongrád Megyei Kormányhivatal CSD/01/230-2/2015. számú kijelölése alapján 6725 Szeged, III. kerület, Szivárvány utca 29. hrsz.: 20143 alatti ingatlan

Az engedélyezési eljárás alapjául Házy Zsolt Róbert (6727 Szeged Irinyi János utca 13.) 2015. október hónapban készített engedélyezési tervdokumentáció szolgál.
Az ügy iratai, illetőleg a létesítmények tervdokumentációja az érintett ügyfelek részére a Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda Építéshatósági és Környezetvédelmi Csoportnál az ügyintézőnél ügyfélfogadási időben előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetőek. Hirdetményemről értesülnek az értesítési záradék szerinti jogosultak.

Hódmezővásárhely, 2015. november 19.

A hirdetmény IDE KATTINTVA megtekinthető!

Megszakítás