Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hirdetmény

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a Hódmezővásárhely,
Andrássy u. 32. szám alatti ingatlanban található 171,62 m2 nagyságú
üzlethelyiséget. Az üzlethelyiség jelenleg bérlők által lakott. Az
üzlethelyiség a fennálló bérleti jogviszonnyal terhelten kerül
meghirdetésre.

Kikiáltási ár: 35.000.000,-Ft +ÁFA=42.000.000,-Ft

Pályázatokat írásban kérjük benyújtani a
Polgármester Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és
Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele 200.000,-Ft bánatpénz
befizetése a Hivatal pénztárába, mely összeg a vesztes pályázó részére
visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó esetében a letétbe helyezett
bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 04. (péntek) 1200 óra

Több jelentkező esetén versenytárgyalás megtartásának időpontja: 2007. május 09. (szerda)1000 óra.

A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal földszint 23. hivatali helyisége

A pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap,
egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét.
További részletes információval készségesen állnak rendelkezésükre a
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és
Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói. / 06-62-530-157.

Megszakítás