Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hivatali telefonkönyv

Központi telefonszám: +36 (62) 530-100

A központi telefonszámra érkező bejövő hívások a Polgármesteri Hivatal Portájához kerülnek automatikusan továbbításra, ahol a kért mellékre kapcsolják kollégáink a hívást.

A (62) 530-100 és (62) 530-199 közé eső mellékek közvetlenül is tácsázhatók, a 200 feletti mellékek a központi telefonszám hívását kövően kérhetők!

Keresés az oldalon

Polgármesteri Kabinet

VezetőMellék
Kis János kabinetvezető236
dr. Berényi Károly alpolgármester260
Gyöngyösi Ferenc alpolgármester180
Titkárság
Varga Adrienn titkársági munkatárs169
Kiss Annamária titkársági munkatárs117
Referensek
Kővágóné Kovács Mária Magdolna kulturális referens125
Csirák Dalma média referens107
Tóth István nemzetiségi referens148
Farkas Petra nemzetközi referens137
Tourinform
Tülkös Ildikó idegenforgalmi referens (Emlékpont) [30/817-1537]
Informatikai ügyek
Hegedűs Máté informatikus105
Barcza Dávid Szilveszter226
Olasz Dénes139
Urbancsok Zoltán250

Polgármesteri Hivatal

VezetőMellék
Angyal Zsolt jegyző237
Jegyzői titkárság
Jegyzői titkárság159
Fax (Jegyzői titkárság)192

Lakosságszolgálati iroda

VezetőMellék
dr. Laczkó Judit irodavezető133
Hatósági és Ügyfélszolgálati csoport
Hatósági csoport Ügyeletes221
Fodor Katalin anyakönyvvezető 136
Sebestyén Márta anyakönyvvezető 196
Héjja Nóra hagyatéki ügyintéző 195
Mérges Irén hatósági ügyintéző 194
Szabó Tünde ügyfélszolgálati ügyintéző 111
Kovácsné Molnár Ágnes ügyfélszolgálati ügyintéző110
Tóth Endre István ipar és kereskedelmi ügyintéző181
Kothay Máté hatósági ügyintéző115
Gál Judit ipar és kereskedelmi ügyintéző181
Kádár Ágnes ügyfélszolgálati ügyintéző171
Működtetést támogató csoport
Benkő Noémi beszerzési ügyintéző142
Kovács Ferenc üzemeltetési ügyintéző200
Népjóléti Csoport
Dobosné Horváth Éva csoportvezető186
Béres Benedek szociális ügyintéző173
Pusztai-Bánfi Tünde szociális ügyintéző102
Közterület-felügyeleti csoport
Vitális Imre közterület-felügyelő és közbiztonsági referens206
Molnár Milán közterület-felügyelő122
Nagy László Szabolcs közterület-felügyelő189
Ritzl Zoltán közterület-felügyelő213
Fürdök Lászlóné közterület-felügyelő206
Zsoldos Jázon közterület-felügyelő189
Laduver Tamás közterület-felügyelő189
Kiss Tamás közterület-felügyelő189
Csizmadia Zsolt Csaba közterület-felügyelő189
Petrecz-Tóth Imre mezőőr 189
Városüzemeltetési Csoport
Farkas Andrea csoportvezető287
Blaskovics Kristóf városüzemeltetési ügyintéző187
Filakné Enyedi Andrea környezetvédelmi ügyintéző258
Hepp Diána ügyintéző288
Herczegh Tamás Zoltán városüzemeltetési ügyintéző157

Közgazdasági iroda

VezetőMellék
Kurucz Roland irodavezető217
Pénzügy
Horváth Anikó csoportvezető101
Baranyai Edit pénzügyi ügyintéző124
Csernák Henriett pénzügyi ügyintéző188
Juhászné Bálint Ildikó pénzügyi ügyintéző128
Mucsi Katalin pénzügyi ügyintéző229
Lakatos Tóth Bernadett pénzügyi ügyintéző127
Számviteli csoport
Szalkainé Tóth Edit számviteli ügyintéző175
Pusztai Ágnes számviteli ügyintéző239
Takaróné Nagy Erika számviteli ügyintéző212
Szőke Zoltán számviteli ügyintéző185
Szarvas Gyöngyi számviteli ügyintéző123
Vékony Eszter számviteli ügyintéző123
Lantos Jánosné számviteli ügyintéző178
Törőcsikné Szabó Edit számviteli ügyintéző147
Lampertné Szűcs Kitti tárgyi eszköz és készletkezelő231
Pénztár
Gál Andrea pénztáros202
Adócsoport
Nagy Tibor csoportvezető131
Dógi Klaudia adóügyintéző156
Kardos Dóra adóügyintéző227
Kőrösiné Balázs Erika adminisztrációs ügyintéző190
Mucsi Tibor adóügyintéző108
Ráczné Szancsik Zsóka197
Tóth Csaba adóügyintéző106
Intézményi Csoport
Szabóné Nyéki Katalin csoportvezető109
Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző253
Krucsainé Kovács Andrea pénzügyi ügyintéző216
Kovácsné Surim Renáta számviteli ügyintéző253
Iván Andrea ügyfélszolgálati referens116
Megyeriné Varjú Gabriella ügyfélszolgálati referens116
Csákiné Tóth Enikő ügyfélszolgálati referens145

Városfejlesztési iroda

Mellék
Barák Anita irodavezető220
Sebestyén Tibor főépítész129
Farkas János főépítész koordinátor255
Barna Erika pénzügyi ügyintéző234
Dobsa Attila településrendezési ügyintéző130
Kovács Ferenc István mérnök246
Kovács Mariann pénzügyi ügyintéző277
Molnárné Kőfalvi Ágnes mérnök254
Rostás József mérnök172
Nacsa Zsolt pályázati ügyintéző160
Kuruczné Tóth Vivien pénzügyi ügyintéző165
Zubánics János pályázati ügyintéző143
Hebők Attila energetikus259
Horváth Márta pályázati ügyintéző144

Belső ellenőrzés

Mellék
Juhász Róbert belső ellenőrzési vezető286
Törökgyörgyné Dobsa Edit belső ellenőr104
Berki Zoltánné belső ellenőr 170
dr. Jankó Zsolt belső ellenőr274

Jogi iroda

VezetőMellék
dr. Petrovics György aljegyző218
Beszerzési Csoport
dr. Prajda Éva csoportvezető167
Gonda Csaba közbeszerzési referens166
Havasi Marietta beszerzési ügyintéző211
Vincze Hajnalka beszerzési ügyintéző211
dr. Paku Dorottya Irén jogi ügyintéző140
Jogi Csoport
dr. Kis-Molnár Krisztina csoportvezető155
Lopez Muller Erzsébet ügyintéző103
dr. Olasz Ágnes jogi ügyintéző168
dr. Szabó Tibor jogi ügyintéző 252
dr. Szécsényi Tamás jogi ügyintéző 132
Bodó-Sipos Sandra testületi ügyintéző164
Havránekné dr. Marton Franciska jogtanácsos132
Daru Szilvia testületi ügyintéző223
Ferenczi Dóra testületi ügyintéző161
Farkas Georgina ügyintéző232
Dr. Kisgyörgyei Ágnes jogi ügyintéző120
Horváth Renáta168
dr. Török Krisztina Zsanett193
dr. Bakos Péter jogi referens184
Személyzeti Csoport
Nagyné dr. Tari Ibolya csoportvezető114
Kisné Józsa Éva közfoglalkoztatási ügyintéző198
dr. Sipos Georgina munkaügyi ügyintéző248
Iktató
Dani Zsuzsanna iktató ügyintéző113
Duránszkai Szilvia iktató ügyintéző208
Berekné Szűcs Ildikó iktató ügyintéző214
Rácz Arnold hivatalsegéd208

Közétkeztetési Ügyfélszolgálat

Közétkeztetési Ügyfélszolgálat116

Egyéb

Magyar Államkincstár174
Megszakítás