Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhely adott otthont a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács ülésének

A közép-európai térség hosszú távú stabilitása az
autonómiaformák megteremtésével érhető el – jelentette ki a parlament külügyi
és határon túli magyarok bizottságának fideszes elnöke a Kárpát-medencei Magyar
Autonómia Tanács (KMAT) ülését követő pénteki sajtótájékoztatón, a hódmezővásárhelyi önkormányzat vendégházában, Mártélyon.

Németh Zsolt hangsúlyozta, hogy az autonómián kívül
nem létezik más politikai célkitűzés, amely annyira egyértelműen és világosan
szolgálná a határon túli magyarság érdekét.

Mint rámutatott, „nyilvánvalóan sokféle eleme van
az autonómiának, van kulturális eleme, van területi eleme, vannak különféle
fokozatai, mert (…) a regionalizmus is egyféle formája az autonómiának, mint
ahogy az oktatási autonómia is egyféle formája a kulturális autonómiának, és
ezek egyes viszonylatokban differenciált kezelést igényelnek”. De – mint
mondta – úgy gondolja, abban nincs vita, hogy a külhoni magyarság stratégiai
célkitűzése a helyzetének rendezésére az autonómia, „és a magunk részéről
ezt fontosnak, támogatandónak gondoljuk”.

Tőkés László, a KMAT elnöke a sajtótájékoztatón
hangsúlyozta: ma a politikai rendszerváltáson túl a nemzetpolitikában is
rendszerváltozásra, „nemzeti fordulatra” van szükség, és most, hogy
nyolc év után a Fidesz-KDNP szövetség „példátlan arányban nyerte meg az
anyaországi választásokat”, itt az ideje ennek is.

A KMAT üléséről készült nyilatkozatban a tanácskozás
résztvevői úgy fogalmaznak: „Átérezzük felelősségünket, és cselekvő részt
szeretnénk vállalni a Fidesz és szövetségesei által meghirdetett, a nemzeti
együttműködésre épülő program kidolgozásában és megvalósításában.”

A magyarság megmaradása szempontjából szükségesnek
tartják a többszintű autonómia melletti kiállást a nemzetközi fórumokon.
Hangsúlyozzák, hogy a magyar nemzet felemelkedését nem más nemzetek hátrányára
kívánják elérni. Meggyőződésük, hogy a sikeres nemzetpolitika és a többségi
nemzetek szempontjaira is figyelő szomszédságpolitika összhangba hozható
Közép-Európa új térségfejlesztési stratégiájának keretében. A közös feladatok
között említik a „térség többi államának gyakorlatához hasonlóan” a
magyar állampolgárság megadását a külhoni magyaroknak, anélkül, hogy
szülőföldjüket elhagyni kényszerüljenek. A feladatok közé sorolják a különböző
közösségi autonómiaformák megvalósítását és összehangolt működtetését a Kárpát-medencében.

(MTI)

A Kárpát-medencei Magyar
Autonómia Tanács ülésén elfogadott nyilatkozat:

Nyilatkozat a Magyar Nemzet megújulása
ügyében

Mi, a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács
tagjai, mint a külhoni magyar nemzetrészek képviselői, történelmi lehetőségként
értékeljük a magyar országgyűlési választások eredményét és örömteljes
megelégedésünknek adunk hangot azért, hogy a kormányalakításhoz ekkora bizalmat
nyert Fidesz-MPSZ – KDNP szövetség a nemzet egységét hangsúlyozza.

Új szemléletre, megújulásra van szükség a
nemzetpolitikában, így tudunk sikeresek lenni a nemzetek közösségében.

Hosszú idő óta most ismét lehetőség nyílik a
magyar nemzet határokon átívelő integrációjára. Meggyőződésünk, hogy ezzel Magyarország
felzárkózása gyorsabb és sikeresebb lesz. A külhoni magyarság nem adományt kér,
hanem maga is tevőleges segítséget ajánl ebben a folyamatban. Átérezzük felelősségünket
és cselekvő részt szeretnénk vállalni a Fidesz és szövetségesei által
meghirdetett, a nemzeti együttműködésre épülő program kidolgozásában és
megvalósításában.

Rendszerváltozás a magyar politikai életben és
a nemzetpolitikában egyaránt szükséges, érdekeink, céljaink demokratikus,
törvényes, következetes elérésében. Üdvözöljük a rendszerváltó kormánytöbbség
első jelképes és jelentős intézkedését a külhoni magyarok állampolgárságáról! Hasonlóképp
szükségesnek tartjuk a magyarság megmaradása szempontjából a többszintű
autonómia melletti kiállást a nemzetközi fórumokon, a nemzetpolitika ezen
prioritása az eljövendő magyar kormányzat cselekvő elkötelezettsége nélkül kivitelezhetetlen.

A magyar nemzet felemelkedését nem más nemzetek
hátrányára kívánjuk elérni: meggyőződésünk, hogy a sikeres nemzetpolitika és a
többségi nemzetek szempontjaira is figyelő szomszédságpolitika összehangolható
hozható Közép-Európa új térségfejlesztési stratégiája keretében, melynek
kialakításában egy erős és sikeres Magyarország, a külhoni magyar
nemzetrészekkel együttműködve meghatározó szerepet játszhat.

Ennek érdekében széles körű összefogásra
hívjuk fel a nemzet jobbító erőit, hogy közösen, minden lehető törvényes
eszközzel, mozgósítva a bennünk rejlő akaratot próbáljuk az országot és a
nemzetet ismét emelkedő pályára állítani.

Itt áll gondolatban előttünk a Kárpát-medencei
magyarság, területenként különböző sajátos problémákkal, de általában anyagi
lehetőségeiben lemaradva, lelkiekben meggyötörve, szétszóratva, alapvető
közösségi jogaitól megfosztva, egymás ellen kijátszva, saját oktatásának,
kultúrájának, hagyományőrzésének megszervezésében korlátozva és előttünk áll a mai Magyarország, ahol
a testi, lelki elnyomorodás másféle, nem kevésbé súlyos tünetei tapasztalható. Nemzetünk
állapotának romlását az elmúlt húsz esztendőben esetenként csak lassítani
tudtuk, sorskérdéseink megnyugtató megoldására nem voltunk képesek.

Erősödjön önbizalmunk, higgyünk az összefogás és
együttműködés erejében, a magyar tehetségben és alkotóerőben, amely nehéz
helyzetekben sokszor megmutatkozott.

Közös feladataink tehát adottak:

·  a térség többi államának gyakorlatához
hasonlóan a magyar állampolgárság megadása a külhoni magyaroknak anélkül, hogy
szülőföldjüket elhagyni kényszerüljenek.

·   A pozitív európai gyakorlatot követve, a különböző
közösségi autonómia-formák megvalósítása és összehangolt működtetése a Kárpát-medencében

·   A magyar együttműködés intézményes
rendszerének kialakítása, a kulturális, oktatási, tudományos, egyházi és
gazdasági integráció érdekében

·    A „kárpát-medencei magyar ügy” közös
képviselete Európában és szerte a nagyvilágban

Kós Károly szellemében kiáltjuk a célt:
„Nemzeti Uniót az Európai Unióban”. Mi, a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanácsba
tömörült magyar érdekképviseleti szerveződések erre szövetkezünk, az eljövendő
magyar rendszerváltó kormánnyal közösen ennek érdekében kívánunk munkálkodni.

Mártély, 2010. május 7.

Megszakítás