Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhely csatlakozott a WHO egészséges városok szövetségéhez

Hódmezővásárhely Csongrád megyében elsőként csatlakozott az
egészségügyi világszervezet, a WHO Egészséges Városok Magyarországi
Szövetségéhez. A szövetségnek eddig 22 tagja volt: az újonnan csatlakozott
Hódmezővásárhely egyrészről közép- és hosszú távú egészségpolitikai
stratégiájának kidolgozásában felhasználhatja a résztvevő városok
tapasztalatait, ami segítheti az EVP továbbfejlesztését; másrészről pedig
megoszthatja az EVP-ben szerzett eddigi ismereteit más városokkal.

Magyarország
1986 óta vesz részt a WHO Egészséges Városok projektjében, melynek célja, hogy
elősegítse olyan átfogó helyi stratégiák kidolgozását, amelyek – az egészség és
a fenntartható fejlődés jegyében – megfelelnek a WHO Egészséget Mindenkinek
(Health for All) és az Agenda 21 programoknak. A szerveződés célul tűzte ki azt
is, hogy az egészséget a városok döntéshozóinak egyik legfontosabb napirendjévé
tegye.

A WHO Egészséget
Mindenkinek programján belül a Health 21 az európai régió keretprogramja. A
Health 21 huszonegy célt fogalmaz meg a XXI. századra, kiemelt figyelmet
fordítva a tudományos, gazdasági, szociális és politikai fenntarthatóság
biztosítására.

Az Agenda 21
programot 1992-ben alkotta meg az ENSZ Rio de Janeiro-ban a Környezet és
Fejlődés című konferencián azzal a céllal, hogy keretet szolgáltasson olyan, a
fenntartható fejlődést segítő akcióterv kidolgozásának, amely gazdaságilag
hatékony, társadalmi szempontból igazságos, a környezet tekintetében pedig
egészséges. Az Agenda 21 az ember egészségét a fenntartható fejlődés alapvető
feltételének tekinti.

A WHO Egészséges Városok
Magyarországi Szövetségéről honlapjukon olvasható részletes információ: http://www.hahc.hu/www.hahc.hu

Megszakítás