Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítása

A város északi elkerülő útja építési engedélyezési eljárás alatt áll. A vonatkozó előírások időközben történt módosulása és a léptékből eredő pontosítások következtében az új nyomvonal – kisebb-nagyobb mértékben – óhatatlanul eltér a város hatályos Településrendezési Tervében évtizedekkel korábban javasolttól.

A mellékelt, módosítandó Településszerkezeti Terven feltüntetett „visszacsatolás” – azaz az új nyomvonal beillesztése a tervbe – sürgető érdeke a városnak.

A munka kiemelt társadalmi cél érdekében központi költségvetésből finanszírozott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházás. A kiemelt jelentőségű beruházásra tekintettel a tervmódosítást a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 32. § (6) bek. a) pontja szerint, un. „tárgyalásos eljárás” keretében lehet lefolytatni.

A Város Önkormányzatának Partnerségi Egyeztetési Szabályzata alapján a módosítás során az a partner tekinthető érintett partnernek, aki a tervezés előtt közzétett – jelen – felhívásra a város honlapján létrehozott regisztrációs ablakon keresztül regisztrált, vagy postai úton jelezte részvételi szándékát.

A csatolt átnézeti terv megtekintése alapján döntsön részvételi szándékáról, és regisztrációjával, vagy postai úton jelezze azt a következő címen: Mucsi László (mucsi.laszlo@hodmezovasarhely.hu, 62/530-100/220)

ÁTNÉZETI TERV

Megszakítás